O houbách

Diskuse a galerie

 

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času | Pouze vlákna | Doporučené

Zobrazit celou diskusi

Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:22, Patrik(m), (O přírodě)

Jelikož jsem sem nic dlouho nedal, rozhodl jsem se, že se tu trochu připomenu několika příspěvky, kam dám alespoň ty nejzajímavější letošní nálezy hub, rostlin a živočichů. Nejprve sem však přidám několik "krajinných fotografií" (píšu v uvozovkách, jelikož sám, když jsem v terénu, příliš na focení krajiny nemyslím a to, co sem tam cvaknu, se ani nedá považovat za nějaké extra krajinné fotografie, spíše za dokumentační).
1 - západ slunce nad Gradacem

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:22, Patrik(m), (O přírodě)

2 - pohled z Červené hory v Hrubém Jeseníku. V dálce lze vidět celkem početné skupiny alochtonní kleče, která je zde sice již částečně odstraněna a rozhodně ji tady již není tolik, jako např. na Keprníku (tam tvoří neprostupné porosty, přes které, jak jsem zjistil, se nedá vůbec zkracovat cesta), ale přes to zde správu CHKOJ čeká ještě hodně práce. Ostatně, jedním z mých cílů bylo v centrálním Jeseníku prozkoumat diverzitu hub (s preferencí herbitrofních saprofytů) právě ve společenstvech subalpínských trávníků, ale místo toho jsem se na většině lokalit dočkal pouze porostů nepřirozené kleče a tam, kde již nebyla, tak jen travních fytocenóz, obvykle s absencí typické diverzity jesenických původních společenstev subalpínských holí a převahou společenstev lipnicovitých.

Re: Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:35, maxim stanko, (O přírodě)

Pěkné

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:38, Patrik(m), (O přírodě)

Pohled na horské prameniště Vražedného potoku pod Šerákem (1100 m. n. m.). Velice cenná, nenarušená, avšak velmi těžko přístupná lokalita s typickými horskými prameništi se společenstvy rašeliníku. Lze zde najít mnoho zajímavých druhů hub, např. penízovky rašeliníkové aj. Pohled na jednodušší část výstupu.

Re: Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 22:13, Tori(m), (O přírodě)

To je moc pěkný. Ale nevím, co bych tam čekala za askouše, možná občas nějakou kosmatku nebo voskovičku na mokrém dřevu, možná ouško někde, kde je redukované bylinné patro, ale jinak nevim. Pyrenomycety asi. Co tys tam viděl/našel? (Já tam určitě v nejbližších letech nepůjdu, bo se v Jeseníkách zaměřuju jen na území mimo rezervace.)
A ty Alpy - nějaké terestrické askouše se podařily? : )

Re: Re: Re: Několik krajinných fotek, 01.12.2017 19:10, Patrik(m), (O přírodě)

Všechno tohle jsem tam našel, navíc ještě koprofilní diskomycety na jelením trusu, velmi běžně čapulky bahenní a pár dalších diskomycetů, které jsem ještě neurčoval. Takhle to sice vypadá nic moc, ale ty mykologicky potencionálně nejzajímavější části byli až nad tím, tam mi však terén neumožňoval fotit, ale navíc, kdyby tehda trochu více zapršelo, tak bych tam i ty terestrické askouše očekával - na vlhké písčitohlinité půdě okolo pramenitých potoků ... Pyrenomycetů jsem tam našel spoustu.
V Alpách jsem byl jen na skok, ve vysokohorkém stupni jsem měl čas fotit jen flóru, na houby jsem byl potom jen v údolí, ale čas v terénu jsem zde, podobně jako v Chorvatsku, využil ke sběru herbitrofů.

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:42, Patrik(m), (O přírodě)

A ještě několik fotografií z Julských neboli Slovinských Alp.

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:44, Patrik(m), (O přírodě)

Pohled na Triglav, nejvyšší vrchol Julských Alp - 2864 m. n. m.

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:51, Patrik(m), (O přírodě)

Pohled do subalpínského a alpínského stupně. Je velmi zajímavé, že i když v údolí pod lanovkou a pak i na rozhledně na vrcholu a v blízkosti hospody na vrcholu jsme si připadali jako jediní Češi mezi kupou Němců, Italů, Angličanů a dalších, dále od lanovky na turistických cestách tomu bylo právě naopak. Tam jsem si naopak připadal, jako bych byl u nás v Česku či na Slovensku, protože tam byla naopak téměř úplná absence cizinců a samý Čech. Kam tím nejspíš mířím, si snad každý odvodí sám

Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 18:58, Patrik(m), (O přírodě)

Pohled na Bohinj. Ještě musím zmínit, že právě Julské Alpy (Triglavský národní park) a jižní Dalmácie v Chorvatsku jsou považovány, co do počtu druhové diverzity a endemismu rostlin, za nejvýznamnější oblasti v Evropě. To potvrzuje i fakt, že jsem měl za pár hodin pobytu v alpínském a subalpínském stupni nafoceno okolo 40 taxonů rostlin pro mě nových. . Některé z nich zde později představím.

Re: Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 19:09, alesjirsa(m), (O přírodě)

To je skvělé, gratuluji.

Re: Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 20:22, maxim stanko, (O přírodě)

Moc pěkné

Re: Re: Několik krajinných fotek, 30.11.2017 20:43, Véna, (O přírodě)

Paráda Patriku.


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30