O houbách

Voskovička černavá
Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi

Založil: b.gun(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Voskovička černavá
Autor fotografie: b.gun

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: srpen - březen

Plodnice

Plodnice vyrůstají ve dvou stádiích, perfektní=pohlavní (teleomorfa) a imperfektní=nepohlavní, konidiální formě (anamorfa).
Anamorfa (zvaná též Crinula caliciiformis (Fr. ) Fr. ) má podobu paličkovitých útvarů se dvěma zřetelně rozlišitelnými částmi. Hlavová část obvykle vejčitě oválného tvaru, 2-5×1-4 mm, pokrytá bělavou, světle krémovou až našedlou mazlavou, snadno stíratelnou hmotou, která obsahuje konidiospory. Třeňová část válcovitá, 10-25×1-3 mm, k bázi ztlustlá, pevná, drsná, černá.
Teleomorfa se objevuje ve formě černých až černozelených apothecií o průměru 4-12 mm. Plodnice zpočátku miskovité, později ploché až vypouklé, na krátkém třeni nebo téměř přisedlé. Plodná vnitřní část hladká, matná, neplodná vnější drsná.

Mikroskopické znaky

Anamorfa - konidiospory hladké, hyalinní, eliptické, 3-4×1-1, 5 µm, tvoří se na koncích nebo na laterálních stranách jednotlivých hyf.
Teleomorfa - vřecka 120 – 190×10–13 µm, cylindrická, výtrusy 40–65×3–3, 5 µm, hyalinní, podlouhlé, rozdělené 12–18 septy, reakce s jódem negativní.

Biotop

Saprotrof, roste poměrně vzácně na neodkorněných, často mechem porostlých pařezech, padlých kmenech a větvích listnáčů (hlavně lip) na místech s vlhkým mikroklimatem, např. v údolích potoků nebo v lužních lesích. Na vhodných lokalitách velmi hojná, vytváří početné kolonie čítající i stovky až tisíce kusů. Obecně vzácný druh, někdy bývá nalézán pouze jako anamorfa.

Kdy roste

Vyrůstá od konce léta do předjaří, nejčastěji však na podzim - anamorfa časněji, obvykle od září, ale objevit se může již koncem srpna, teleomorfa později, zhruba od října.

Možnost záměny

Při nedostatku pozornosti by teoreticky mohlo dojít k záměně anamorf za mladé dřevnatky parohaté (Xylaria hypoxylon (L. ) Grev. ).

Další zajímavosti a postřehy

V Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR vedena v kategorii EN (ohrožený druh).

Vědecká/lidová synonyma

Ditiola mucida Schulzer 1860
Crinula mucida (Schulzer) Sacc. 1889
Holwaya mucida subsp. mucida (Schulzer) Korf & Abawi 1971
Crinula caliciiformis var. sorbicola P. Karst.
Acrospermum caliciiforme Fr. 1818
Crinula caliciiformis (Fr. ) 1821
Crinula caliciiformis var. caliciiformis (Fr. ) Fr. 1821
Stilbum giganteum Peck 1872
Graphium giganteum (Peck) Sacc. 1886
Ceratopodium giganteum (Peck) Kuntze 1891
Coryne ellisii Berk. 1873
Patellaria leptosperma Peck 1878
Lecanidion leptospermum (Peck) Sacc. 1889
Holwaya leptosperma (Peck) E. J. Durand 1901
Bulgaria ophiobolus Ellis 1883
Holwaya ophiobolus (Ellis) Sacc. 1889
Dacryopsis ellisiana Massee 1891
Stilbum magnum Peck ex Ellis & Everh. 1893
Chlorosplenium canadense Ellis & Everh. 1893
Holwaya tiliacea Ellis & Everh. 1897
Holwaya gigantea E. J. Durand 1901
Coryne gigantea (E. J. Durand) Kirschst. 1923
Dendrostilbella ulmicola Naumov 1913
Crinula caliciiformis Juel 1922
Holwaya mucida subsp. nipponica Korf & Abawi 1971

Význam

Nejedlá houba.

Literatura a zdroje

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky (2006)
www.fredis-pilzseite. de
www.nahuby.sk
www.indexfungorum.orgNahrajte své fotografie