O houbách

Jafnea semitosta
Jafnea semitosta (Berk. et M.A. Curtis) Korf

Založil: Tori(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Jafnea semitosta
Autor fotografie: léto

Důležité určovací znaky

Hluboce miskovitá plodnice, z vnější strany hustě hnědě chlupatá a vřetenovité výtrusy okolo 30 μ dlouhé.

Biotop

V listnatých lesích. Často se vyskytuje v přítomnosti rovněž severoamerického ořešáku černého (Juglans nigra), uvažovalo se o přenesení houby do Evropy spolu se semenáčky tohoto stromu, ale zatím nepotvrzeno.

V ČR se zatím našla pouze na Moravě.

Možnost záměny

Jiné druhy rodu Jafnea se liší už jen velikostí výtrusů: Jafnea pallida (Nový Zéland) má výtrusy 23-26 μ dlouhé, Jafnea fusicarpa (Severní Amerika, Japonsko, Indie) 30-45 μ dlouhé.

Vědecká/lidová synonyma

Scutellinia hainesii (Ellis) Kuntze

Literatura a zdroje

Antonín, V. & Moravec, J. (2010): Jafnea semitosta (Ascomycota, Pyronemataceae), first collection in the Czech Republic. Czech Mycol. 62(1): 1-11. PDF onlineNahrajte své fotografie