O houbách

Kosmatka štítovitá
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte 1887

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Kosmatka štítovitá
Autor fotografie: Patrik

Období růstu: květen - říjen

Plodnice

Kosmatky tvoří obvykle oranžové až oranžovočervené apothecia s nevýraznou stopkatou částí. Sterilní vnější část je pokryta černými chlupy, které jsou při okraji hymenia u tohoto druhu výrazně delší než ostatní (tzv. marginální chlupy). Apothecia jsou 5 - 30 mm široké, přisedlé, miskovité až diskovité, v mládí s nahoru ohrnutým okrajem.

Mikroskopické znaky

Askospory jsou elipsoidní, tupě zašpičatělé, 17, 4 - 19, 4 x 10 - 11, 7 μm, ornamentika bradavčitá, často jsou bradavice spojovány do hřebílkatých uskupení, cca 0, 19 x 0, 58 μm, marginální chlupy 600 - 900 μm na délku. (Dle lit. askospory 17, 4-22, 8 x 10, 6-13, 1 μm, bradavice a hřebeny 0, 3-1, 2 x 0, 5-0, 9 μm).

Biotop

Všechny druhy kosmatek můžeme hojně nalézt od května do října jednotlivě nebo v nahloučených skupinách, rostou na vlhké holé zemi či kouscích dřeva listnatých i jehličnatých dřevin.

Možnost záměny

Od ostatních druhů rodu Scutellinia se dá odlišit pouze mikroskopicky. Při determinaci je nutné si všímat rozměrů a případného septování chlupů, báze chlupů a rozměrů a ornamentiky askospor.
I mikroskopicky velmi podobným druhem je kosmatka jelení (Scutellinia crinita).

Vědecká/lidová synonyma

scientist synonymy on the Species fungorum

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch


  • Plodnice

Další fotografie

Kosmatka štítovitá
Patrik(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30