O houbách

Černorosol rozlitý
Exidiopsis effusa Bref. 1888

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Černorosol rozlitý
Autor fotografie: chorcheee

Plodnice

Rozlitá houba, která - pokud tvoří plodnice - vytváří bílé až smetanové povlaky (asi do 0, 5 mm tlusté) na odkorněném dřevu zejména buků. Mnohem nápadnější je však fenoménem, který je na následujících fotografiích - ledovými vlasy.

Důležité určovací znaky

Houbu lze určit pouze mikroskopicky, ledové vlasy i makroskopicky .

Biotop

Pravděpodobně je velmi široce rozšířen na listnatém odumřelém dřevě, ale jen málo fruktifikuje (tvoří plodnice). O tom, že je téměř v každém příhodném klacku se můžeme přesvědčit v zimě, když se tvoří "ledové vlasy" (viz další zajímavosti a postřehy).

Další zajímavosti a postřehy

Pokud se rádi potulujete v přírodě i v podzimních, zimních a jarních měsících, pravděpodobně jste si již povšimli "ledových vlasů". - Dlouhé ledové krystaly průměru asi 0, 02 mm, které připomínají bílé vlasy či cukrovou vatu. Tyto krystaly se tvoří na tlejícím dřevě při teplotách lehce pod 0 °C a vysoké vlhkosti vzduchu (např. v údolí potoků). Dlouho se nevědělo jak a proč. Samotná voda by totiž v takto nízkoentropické struktuře nebyla ochotna setrvávat a rekrystalizovala by.

Po více než 100 letech, kdy byl tento fenomén zkoumán se přišlo na to, že nějak souvisí s činností hub. Dodnes se v detailech neví jak. Je zřejmé, že mycelium hub vylučuje do dřeva řadu látek, které mohou ovlivňovat krystalizaci vody. Voda je při lehce mrazových teplotách vytlačována ze dřeňových paprsků dřeva (ledové krystaly mají průměr buněk dřeňových paprsků), kde je v tekutém skupenství. Na vzduchu mrzne a působky hub ji udržují v této vysoce uspořádané struktuře. Ve všech "klaccích", které tvořily ledové vlasy, a které byly zkoumány, byly nalezeny hyfy houby Exidiopsis effusa. Za současného stavu poznání tak máme za to, že tvorba ledových vlasů je podmíněna činností tohoto druhu.

Význam

Rozkládá dřevo a po většinu roku je nenápadná. V zimě naopak podmiňuje vznik výšepopsaných krásných útvarů.

Literatura a zdroje

odkaz - Biogeosciences+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30