O houbách

Bělotroudnatec iberijský
Pilatoporus ibericus (Melo & Ryvarden) Kotl. & Pouzar (1993)

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Bělotroudnatec iberijský
Autor fotografie: chorcheee

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: březen - prosinec

Plodnice

Kloboukaté nebo polorozlité srůstající i střechovitě se překrývající. Takto mohou tvořit až půlmetrové římsy. Na svrchní straně jsou sametové, okrové až nahnědlé. Přirůstající okraj většinou výrazně tmavší.

Hymenofor

Pórovitý, ústí rourek drobná (většinou 3 až 4 na mm), na šikmých plochách hymenoforu větší, krápníkovité až potrhané. Bílý až světle okrový.

Dužnina

Gumovitá, později korkovitá, bělavě krémová s nakyslou vůní.

Biotop

Středozemní houba, mající u nás severní hranici svého rozšíření, která se však v poslední době zřetelně rozšiřuje (viz Další zajímavosti a postřehy). Je známa ze smrku a buku v zachovalých (pralesovitých) porostech (podle Červeného seznamu známý jen z NPR Ranšpurk).

Další zajímavosti a postřehy

Přestože Červený seznam hub hovoří o jediné lokalitě troudnatce iberijského v NPR Ranšpurk s posledním nálezem v roce 2000, byl od té doby několikrát nalezen jinde. Mimojiné v Chřibech a PR Coufavá (můj nález). Takováto situace může svědčit ve prospěch tvrzení, že probíhá globální změna klimatu, v tomto případě oteplování. Na druhou stranu právě hranice rozšíření daných taxonů bývají místem nejdramatičtějších změn jejich početnosti. Protože je však troudnatec iberijský celoevropsky vzácný truh, jeho nové nálezy v České rebublice jsou potěšující a významné.

Vědecká/lidová synonyma

Fomitopsis iberica Melo & Ryvarden, (1989)

Význam

Celoevropsky vzácný druh, u nás zařazen v Červeném seznamu v kategorii CR (kriticky ohrožený).

Literatura a zdroje

BERNICCHIA A. (1990): Polyporaceae s. l. in Italia. – Bologna.
RYVARDEN & GILBERTSON (1993: 259–260, sub Fomitopsis iberica), VAMPOLA (1996b: 85–90)+ Přidat další fotografie

Komentáře

Příspěvky do diskuse mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Pokud ještě nemáte vytvořený účet zaregistrujte se nebo se přihlaste.

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času