O houbách

Smrž tlustonohý
Morchella crassipes (Vent.) Pers.

Založil: Kryšot(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Smrž tlustonohý
Autor fotografie: Kryšot

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: květen - červen

Plodnice

Mohutný smrž, který vytváří až 30 cm vysoké, celé duté plodnice.

Klobouk

Až 100 mm vysoký a široký, kuželovitý, až tupě kuželovitý, se zvlněnými žebry, s nepravidelnými jamkami, okrový, šedohnědý až hnědý.

Třeň

Mohutný až 200 mm dlouhý a 50 mm široký, nepravidelně zprohýbaný, ve spodní části většinou rozšířený, pokrytý drobnými vločkami, barvy bělavé, až nahnědlé.

Biotop

Roste dost vzácně, většinou v lužních lesích, většinou pod jasany, jilmy, nebo ve starých jabloňových sadech. Já jsem je našel v roce 2013 na mělnicku v jednom parku lužního charakteru, kde rostly pod jasany společně se smržem obecným.

Kdy roste

Najdeme ho od druhé poloviny května do června.

Možnost záměny

Podobný je smrž obecný , a smrž jedlý , ty ale vytvářejí daleko menší plodnice. Na fotografii je porovnání velikosti dospělé plodnice smrže obecného uprostřed, a dvou tlustonohých.

Význam

Je jedlý, jako všechny ostatní smrže, ale pro svou vzácnost by se měl chránit. Byl zařazen do červeného seznamu hub Č. r. jako DD - druh o němž nejsou dostatečné údaje z hlediska jeho ohrožení.

Literatura a zdroje

Na popisu se podílel Dalibor Marounek


  • Plodnice

  • Třeň

  • Možnost záměny


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30