O houbách

Hřib plstnatý
Xerocomus subtomentosus(L.:Fr.)Qeul.

Založil: fáfa(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Hřib plstnatý
Autor fotografie: fáfa

Klobouk

je 40-80(-110)mm široký, zprvu polokulovitý, potom klenutý nakonec poduškovitý, světle hnědý, narezavěle hnědý nebo tmavě hnědý, ale někdy také bledě okrový nebo dokonce žlutý. Pokožka klobouku je suchá, matná, nelepkavá, v mládí jemně plstnatá, ve stáří někdy částečně olysalá.

Hymenofor

rourky jsou v dospělosti téměř připojené, nebo u třeně trochu stlačené a malým zoubkem sbíhající, 5-15mm dlouhé, světle až živě žluté, bez zřetelného nahnědlého odstínu, ve stáří žlutoolivové. Póry jsou podobně zbarvené jako stěny rourek, ve stáří jsou hranaté 1-3mm velké. Na otlačených místech rourky a póry obvykle zřetelně modrají nebo zelenají.

Třeň

je 50-90x7-20mm velký, v mládí někdy vřetenovitý, ale v dospělosti obvykle téměř válcovitý, jen uprostřed nebo u báze trochu rozšířený, většinou žlutý, méně často bledě krémový nebo téměř bělavý, na povrchu jakoby poprášený drobnými světle žlutými nebo bledě hnědavými plstnatými zrníčky. Povrch třeně je buď bez síťky, nebo je v horní polovině ozdobený podélnými, nepříliš vystouplými žebry. Někdy jsou žebra vzájemně propojena, takže vytvářejí náznak nezřetelné síťky s protáhlými oky.

Dužnina

Je nažloutlá nebo světle žlutá, nad rourkami sytě žlutá, ve spodní části třeně někdy lehce nahnědlá, na řezu nebo poranění slabě modrající, ale v některých případech neměnná. Chuť je mírná, vůně někdy nenápadná, ale u některých plodnic(zejména v bázi třeně)trochu připomíná jodoform.

Mikroskopické znaky

výtrusný prach je hnědoolivový. Výtrusy jsou 11-14x4, 5-5um velké, elipsoidně vřetenovité, s mělkou suprahilární depresí viditelnou z bočního pohledu.

Biotop

roste v nížinách a pahorkatinách v listnatých nebo i ve smíšených lesích, někdy také na hrázích rybníků, pod duby.

Kdy roste

fruktifikuje od června do konce října. Hojně.

Možnost záměny

hřib plstnatý se nejvíce podobá hřibu osmahlému (Boletus ferrugineus Schaeff. 1762), od něhož se liší světle žlutou, nad rourkami až sytě žlutou dužinou, čistě žlutým zbarvením pórů v mládí a růstem pod duby. H. plstnatý je rovněž teplomilnější než H. osmahlý.

Vědecká/lidová synonyma

Boletus lanatus Rostk.
Boletus leguei Boud.
Boletus striipes Fr.
Boletus subtomentosus f. leguei (Boud. ) Vassilkov
Boletus subtomentosus var. lanatus (Rostk. ) Smotl.
Boletus subtomentosus var. marginalis Boud.
Boletus xanthus (E. -J. Gilbert) Merlo
Ceriomyces subtomentosus (L. ) Murrill
Leccinum subtomentosum (L. ) Gray
Xerocomopsis subtomentosus (L. ) Reichert

Další názvy

= hřib kozí pysk
= hřib poddoubník
= kožešník plstnatý
= poddoubník kozí pysk
= poddoubník obecný
= poddoubník plstnatý
= suchohřib červenohnědý
= suchohřib plstnatý
= suchohřib žlutavý
= koženáč
= kožešník
= poddoubník
= sameťáček


Význam

je jedlý, ale plodnice s vůní připomínající jodoform nejsou vhodné pro kuchyňskou úpravu.


  • Hymenofor


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30