O houbách

Baňka velkokališná
Sarcosphaera coronaria

Založil: fáfa(m) | Zařazení: jedovaté | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Baňka velkokališná
Autor fotografie: fáfa

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: duben - srpen

Plodnice

Plodnice je nejprve kulovitá a v zemi ponořená. Postupně se plodnice částečně vynoří na povrch a v horní části se rozpukne ve 4–9 cípů. Tím plodnice nabývá hluboce miskovitého či pohárovitého tvaru; široká je cca 5–12 cm. Baňka velkokališná je z vnější strany bělavá či nafialovělá, vnitřní strana je fialové až hnědofialové barvy.

Biotop

Roste u nás dosti vzácně, od dubna do srpna, hlavně ve smrčinách (nebo i pod borovicemi a buky) na jílovitých či vápenitých půdách. V Červeném seznamu hub České republiky je baňka velkokališná uvedena jako ohrožený druh (kategorie EN)

Vědecká/lidová synonyma

Peziza coronaria Jacq. 1778
Peziza crassa Santi
Peziza eximia Durieu & Lév.
Pustularia coronaria (Jacq. ) Rehm
Sarcosphaera crassa (Santi & Steudel) Pouzar
Sarcosphaera eximia (Durieu & Lév. ) Maire 1917
Sepultaria coronaria (Jacq. ) Massee

Význam

Baňka velkokališná je za syrova silně jedovatá, a též pro svou vzácnost by neměla být sbírána.


  • Plodnice

  • Biotop

  • Vědecká/lidová synonyma

  • Význam


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30