O houbách

Kořenovník vrstevnatý
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

Založil: b.gun(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Kořenovník vrstevnatý
Autor fotografie: b.gun

Období růstu: leden - prosinec

Plodnice

Plodnice perfektní - rourkaté, víceleté (obvykle maximálně 5 let staré), nejčastěji polorozlité, mohou být až zcela rozlité nebo kloboukaté, bokem přirostlé, tvarově a rozměrově velmi variabilní, obvykle 50–200 mm v průměru.
Plodnice imperfektní - ve formě šedobílých povlaků na i v shnilém dřevě.

Klobouk

Klobouk - pokud je utvořen - nejčastěji škeblovitý, zprohýbaný, na povrchu hrbolatý, koncentricky rýhovaný, nejprve sněhobílý, poté zbarvený kaštanově až černohnědě, rostoucí okraj bývá poněkud ztluštělý a bělavý, víceméně lysý, v mládí někdy ochlupený.

Hymenofor

Rourky až 5 mm dlouhé, vrstevnaté (vrstvy 2–8 mm tlusté, vyrůstající obvykle jedna ročně), bělavé až nažloutlé. Póry nepravidelně okrouhlé až hranaté, relativně velké, v počtu (1-)2–3 na 1 mm, bílé až krémové barvy.

Dužnina

Dužnina tuhá, korkovitě dřevnaté konzistence, zbarvena světle okrově.

Mikroskopické znaky

Výtrusy (basidiospory) široce vejčité až téměř kulovité, bezbarvé (hyalinní), tenkostěnné, na povrchu jemně drsné, 4, 5–6×3, 5–4, 5 μm.
Konidie tvořené v hojném množství anamorfami bezbarvé a téměř kulovité, ve špičku protáhlé, drobnější než basidiospory, 4–4, 5×3–3, 5 μm.

Biotop

Roste dosti hojně, zvláště v pahorkatinách až podhorském stupni, na bázi a kořenech živých, pak i odumřelých listnáčů, borovic a introdukovaných jehličnanů.

Kdy roste

Vyrůstá celoročně, vytváří víceleté plodnice.

Možnost záměny

Nehomogenní druh, ze skupiny označované jako kořenovník vrstevnatý v širším pojetí (Heterobasidion annosum (Fr. ) Bref. s. l. ) byly v nedávné době definovány tři samostatné druhy. Vedle samotného kořenovníku vrstevnatého v užším pojetí (Heterobasidion annosum (Fr. ) Bref. s. str. ), kterého se týká tento popis, jsou to dále:
kořenovník smrkový (Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen) - póry drobnější, v počtu (3–)4–5 na 1 mm, s výraznou plstí na povrchu okraje klobouku, jako hostitelskou dřevinu výrazně upřednostňuje smrk, hojný
kořenovník jedlový (Heterobasidion abietinum Niemelä & Korhonen) - póry také drobnější, v počtu (3–)4–5 na 1 mm, oproti předchozímu druhu má však nižší a jemnější plst na povrchu okraje klobouku, nehojný

Vědecká/lidová synonyma

Boletus annosus (Fr. ) Spreng. 1827
Boletus cryptarum Bull. 1790
Boletus epiphegus Schumach. 1803
Cunninghamella meineckella A. J. Olson 1941
Fomes annosus (Fr. ) Cooke 1885
Fomes cryptarum (Bull. ) Sacc. 1888
Fomitopsis annosa (Fr. ) P. Karst. 1881
Friesia annosa (Fr. ) Lázaro Ibiza 1916
Heterobasidion cryptarum (Bull. ) Rauschert 1990
Oedocephalum meineckellus (A. J. Olson) Donk 1971
Physisporus makraulos (Rostk. ) P. Karst. 1882
Placodes annosus (Fr. ) Quél. 1888
Polyporus annosus Fr. 1821
Polyporus batschii b scutatus (Hoffm. ) Pers. 1825
Polyporus cryptarum (Bull. ) Fr. 1821
Polyporus fuscus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter 1925
Polyporus makraulos Rostk. 1838
Polyporus marginatoides E. H. L. Krause 1928
Polyporus scoticus Klotzsch 1836
Polyporus scutatus (Hoffm. ) Pers. 1825
Polyporus subpileatus Weinm. 1828
Polystictoides fuscus Lázaro Ibiza 1916
Polystictus cryptarum (Bull. ) W. G. Sm. 1908
Poria cryptarum (Bull. ) Gray 1821
Poria makraulos (Rostk. ) Quél. 1886
Poria scutata Hoffm. 1794
Pycnoporus annosus (Fr. ) P. Karst. 1898
Scindalma annosum (Fr. ) Kuntze 1898
Scindalma cryptarum (Bull. ) Kuntze 1898
Spiniger meineckellus (A. J. Olson) Stalpers 1974
Spongioides cryptarum (Bull. ) Lázaro Ibiza 1916
Trametes annosa (Fr. ) G. H. Otth 1864
Trametes radiciperda R. Hartig 1874
Ungulina annosa (Fr. ) Pat. 1900

Význam

Nejedlá houba. Nebezpečný parazit způsobující bílé tlení, pro které se používá název "červená hniloba", související se zabarvením rozkládajícího se dřeva do červena. Hniloba se šíří ze středu kmene k obvodu, proniká od kořenů po celé délce kmene, v poslední fázi rozkladu dřevo světlá, je mineralizované, ve vzniklých prostorech je bílé podhoubí, dochází k oddělování letokruhů, charakteristické je lámání po vlákně.

Literatura a zdroje

Lesnická práce č. 8/2011
http://botany.cz/cs
http://atlasposkozeni. mendelu.cz/atlas/412-korenovnik_vrstevnaty.html
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30