O houbách

Mozkovka rosolovitá
Ascotremella faginea (Peck) Seaver

Založil: b.gun(m) | Zařazení: chráněné | Rozšíření: občasné | Upravit

Mozkovka rosolovitá
Autor fotografie: b.gun

Plodnice

Plodnice okrouhlé až protažené, 20-100 mm široké, mozkovitě zprohýbané nebo tupě laločnaté, pružně až ztuha rosolovité, na povrchu lehce plstnaté, za mokra lesklé, k substrátu přirostlé kratičkým, zakrnělým třeněm. V mládí a za čerstva narůžovělé, růžově až fialově hnědavé, ve stáří až hnědé.

Mikroskopické znaky

Výtrusy elipsoidní, někdy poněkud zploštělé, podélně jemně žebernaté, bezbarvé, se dvěma kapkami, 8 - 9 x 4 – 4, 5 µm.

Biotop

Saprotrofní druh, roste vzácně až roztroušeně, jednotlivě nebo v malých skupinách na spadlých větvích a padlých kmenech listnáčů, především buku, jilmu horského a javoru klenu, zejména v přirozených až pralesovitých lesních porostech vyšších poloh. V posledních letech nálezů mozkovky přibylo.

Kdy roste

Vyrůstá koncem léta a na podzim, především od září do listopadu.

Možnost záměny

Rosoloklihatka čirá (Neobulgaria pura (Pers. ) Petr. ) - plodnice světlejší, narůžovělé, tupě useknuté, terčovité

Další zajímavosti a postřehy

Chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožený druh.
V Červeném seznamu hub (makromycetů) ČR vedena v kategorii VU (zranitelný druh).

Vědecká/lidová synonyma

Haematomyces fagineus Peck 1890
Neobulgaria faginea (Peck) Raitv. 1963

Význam

Nejedlá houba.

Literatura a zdroje

Papoušek, Tomáš - Velký fotoatlas hub z jižních Čech, 2. vydání (2010)
Hagara, Ladislav; Antonín, Vladimír; Baier, Jiří - Velký atlas hub (2005)
Antonín, Vladimír - Encyklopedie hub a lišejníků (2006)
Červený seznam hub (makromycetů) České republiky (2006)
www.naturabohemica.cz
www.rogersmushrooms.com
www.indexfungorum.org+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30