O houbách

Housenice cizopasná
Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung,

Založil: fáfa(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Housenice cizopasná
Autor fotografie: fáfa

Období růstu: srpen - listopad

Plodnice

Stromata jsou 4 - 10 cm vysoké, bočně smáčklé, jazykovité, někdy až mírně kyjovité, nejprve žluté, červenohnědé a později až černé. Lze na nich znatelně odlišit sterilní a plodnou část. Sterilní část je světlejší, hladká. Plodná, palicovitě až kyjovitě rozšířená část je pokrytá perithecií, díky nimž je povrch zdrsnělý. Směrem k bázi se ztenčuje a pod povrchem půdy jsou patrné žlutě zbarvené zúžené části plodnice ( z kterých vybíhají i myceliová vlákna), které přisedají k hostitelské plodnici. Po rozkrojeni můžeme někdy spatřit žluté myceliové provazce parazita vyplňující plodnou část hostitelské plodnice.

Biotop

Svým výskytem jsou vázány na výskyt jelenek rodu Elaphomyces, nejčastěji jelenky obecné. Jelenky jsou mykorhizní houby s podzemními metamorfovanými apotheciemi, proto lze housenice cizopasné najít pod stromy v jehličnatých i listnatých lesích a parcích.

Vědecká/lidová synonyma

Clavaria parasitica Willd. , Fl. berol. prodr. : 405 (1787)
Clavaria parasitica Willd. , Fl. berol. prodr. : 405 (1787) var. parasitica
Clavaria radicosa Bull. , Herb. Fr. (Paris) 5: tab. 440 (1780)
Cordyceps ophioglossoides (J. F. Gmel. ) Fr. , Handbuck zur Erkennung der Nutzbarsten und am Häufigsten Vorkommenden Gewächse 3: 347 (1818)
Cordyceps ophioglossoides f. alba Kobayasi & Shimizu ex Y. J. Yao, in Yao, Li, Pegler & Spooner, Acta Mycol. Sin. 14(4): 257 (1995)
Cordyceps ophioglossoides f. cuboides Kobayasi, Bull. natn. Sci. Mus. , Tokyo 5(2, no. 47): 77 (1960)
Cordyceps ophioglossoides (J. F. Gmel. ) Fr. , Handbuck zur Erkennung der Nutzbarsten und am Häufigsten Vorkommenden Gewächse 3: 347 (1818) f. ophioglossoides
Cordyceps parasitica (Willd. ) Henn. , Nerthus 6: 4 (1904)
Elaphocordyceps ophioglossoides (J. F. Gmel. ) G. H. Sung, J. M. Sung & Spatafora, in Sung, Hywel-Jones, Sung, Luangsa-ard, Shrestha & Spatafora, Stud. Mycol. 57: 37 (2007)
Elaphocordyceps ophioglossoides f. alba (Kobayasi & Shimizu ex Y. J. Yao) G. H. Sung, J. M. Sung & Spatafora, in Sung, Hywel-Jones, Sung, Luangsa-ard, Shrestha & Spatafora, Stud. Mycol. 57: 37 (2007)
Elaphocordyceps ophioglossoides f. cuboides (Kobayasi) G. H. Sung, J. M. Sung & Spatafora, in Sung, Hywel-Jones, Sung, Luangsa-ard, Shrestha & Spatafora, Stud. Mycol. 57: 37 (2007)
Elaphocordyceps ophioglossoides (J. F. Gmel. ) G. H. Sung, J. M. Sung & Spatafora, Stud. Mycol. 57: 37 (2007) f. ophioglossoides
Hypoxylon radicosum (Bull. ) Mérat, Nouv. Fl. Environs Paris: 137 (1821)
Sphaeria ophioglossoides J. F. Gmel. , Systema Naturae, Edn 13 2(2): 1474 (1792)
Sphaeria ophioglossoides Ehrh. , Pl. crypt. exsicc. 16: no. 160 (1785)
Sphaeria radicosa (Bull. ) St. -Amans, Fl. agen. : 519 (1821)
Tolypocladium ophioglossoides f. album

Význam

Parazit.

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30