O houbách

Stroček trubkovitý
Craterellus cornucopioides

Založil: Joska(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Stroček trubkovitý
Autor fotografie: Joska

Období růstu: srpen - listopad

Plodnice

Plodnice je 3-20 cm vysoká. Rouško na vnější straně plodnice zprvu hladké, pak vrásčité, bez lupenů či lištin, barvy šedohnědé a šedě namodrale ojíněné.

Klobouk

Klobouk 3-10 cm v průměru, na okraji zprohýbaný, šupinkatý, dlouze a úzce trubkovitě nálevkovitý, tenkomasý, hladký, mající laločnaté okraje ohýbající se ven. V mládí je okraj silně podvinutý a povrch uvnitř je pokryt malými přitisklými šupinkami. Ve stáří bývá vrásčitý. Barvy šedohnědé, za vlhka a ve stáří téměř černé.

Hymenofor

Výtrusný prach je bělavý, výtrusy elipsoidní s velkou kapkou, bezbarvé, velikosti 12-16 x 7-10 µm.

Třeň

Třeň 3-12 cm vysoký, 0, 5-2 cm tlustý, dutý, pružný, holý, směrem k bázi zúžený, hladký nebo mírně brázditý, při velkém suchu se snadno drobí. Barvy je šedohnědé nebo šedofialové, ve stáři je pokryt bělavým výtrusným prachem.

Dužnina

Dužnina houževnatá, chrupavčitá, velmi tenká, po usušení lámavá, barvy šedé. Po navlhčení však nabývá původní konzistenci, barvy šedočerné až černé. Chuť nenápadná, někdy svírající, vůně příjemná, kořenná, někdy až zemitá.

Biotop

Roste hojně ve skupinách nebo trsech, listnaté nebo druhotné smíšené lesy s nevápenatou půdou. Upřednostňuje šípákové a teplomilné doubravy v nížinách a pahorkatinách s vápenatou a vlhkou půdou.

Kdy roste

Výskyt srpen až listopad.

Možnost záměny

Liška šedá (Cantharellus cinereus) má podobné barvy, ale hymenofor tvoří výrazné lištiny. Je jedlá.
Liška nálevkovitá (Cantharellus tubaeformis) má naspodu klobouku žebrovité lištiny a je tmavě žlutohnědá. Jedlá.
Stroček kadeřavý (Pseudocraterellus sinuosus), jež je mnohem více masitý. Rovněž jedlý.
Stroček klamný (Craterellus fallax) je severoamerický druh a má mnohem výraznější vůni a do růžova zbarvený výtrusný prach. Je značně geneticky odlišný. Jedlý.

Další zajímavosti a postřehy

Je to velmi chutná houba, i když se pracně čistí. Za čerstva ji můžeme použít v jakékoliv úpravě. Nejlepší je však sušená a na prach rozemletá, používaná jako koření do polévek a omáček. Velmi se hodí k přípravám ryb. Někdy jej připravují jemně nasekaného na tuku jako husí krev. Plodnice dosti dlouho vytrvávají na místě, nakonec úplně zčernají. Sbírají se mladé plodnice.
Jeho jméno v překladu vypadá hrůzostrašně - „trumpeta smrti“. Na západě, zejména ve Francii, je to nejprodávanější druh. V lesích rozkládá humus.

Literatura a zdroje

www.biolib.cz, autor: Standa Jirásek+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30