O houbách

Čirůvka střechovitá
Tricholoma imbricatum (Fr.:Fr.) Kumm

Založil: kápo(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Čirůvka střechovitá
Autor fotografie: kápo

Klobouk

Klobouk je 4-12 centimetrů široký, v mládí zvoncovitě sklenutý, často s výrazným hrbolem, později rozložený, někdy zprohýbaný, na bělavém podkladě matně hnědý, uprostřed nejtmavší, později směrem k okraji políčkovitě rozpraskávající až šupinkatý.

Hymenofor

Lupeny vysoké, husté, v mládí bělavé, později zahnědlé, na ostří světlejší, rezavě skvrnité.

Třeň

Až 15 centimetrů dlouhý a 3cm široký, v mládí kyjovitý, později válcovitý, na bělavém podkladě nejprve hnědě šupinkatý, později jemně hnědě vláknitý, na vrcholu bíle ojíněný. Bílé ojínění bývá při manipulaci s plodnicí porušeno, a v těchto místech zůstávají hnědé otlaky-toto je dobře patrné u větší plodnice na fotografii u popisu lupenů.

Dužnina

Dužnina tohoto druhu je pevná, v klobouku masitá, bílá, v bázi třeně nahnědlá a hnědě ze zabarvuje po chvíli místy i na řezu, především nad lupeny v klobouku.

Důležité určovací znaky

Růst pod borovicemi, matný, šupinkatý klobouk, dužnina bez výrazné vůně, hnědnutí dužniny, bílý výtrusný prach.

Mikroskopické znaky

Výtrusy jsou hladké, široce elipsoidní 5-7x3, 5-5 Mikrometru velké, bezbarvé, výtrusný prach bílý-je názorně vidět na kloboučku malé plodnice v levo dole u fota třeňů.

Biotop

Je vázána na borovice, pod nimiž roste na lesních okrajích s náletovými dřevinami, na písčitých půdách s kyselým až neutrálním podložím.

Kdy roste

První plodnice se zpravidla objevují na sklonku léta v srpnu a za příznivého počasí ji lze nalézt až do konce listopadu.

Možnost záměny

Záměna je možná za nejedlou Čirůvku osmahlou-Tricholoma ustale, která však roste pod listnáči a má lisý, nešupinatý, za vlhka výrazně slizký klobouk, dále za jedlou Č. topolovou-T. populinum, ta roste pouze pod topoly a osikami a má intenzivní, okurkově moučnou vůni, nebo za mírně jedovatou Č. bělohnědou, která je jemněji šupinkatá a má okurkově moučnou vůni.

Další zajímavosti a postřehy

Doba růstu této čirůvky bývá shodná s časem výskytu Čirůvky zelánky a Č. havelky, takže je možné se s ní setkat při sběru těchto dobrých jedlých druhů na stejných lokalitách.

Význam

Pro hořkost nejedlá, ale na stanovišti svými skupinově rostoucími masitými plodnicemi velice dekorativní.

Literatura a zdroje

Atlas hub-Ladislav Hagara, Houby-Česká encyklopedie, www.damyko. info/ForumA/viewtopic.php?p=22783,
  • Klobouk

  • Hymenofor

  • Třeň

  • Dužnina


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30