O houbách

Kornatec javorový
Dendrothele acerina (Pers.) P.A. Lemke

Založil: alesjirsa(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: hojné | Upravit

Kornatec javorový
Autor fotografie: alesjirsa

Období růstu: březen - prosinec

Plodnice

Plodnice rozlité, pevně přirostlé k substrátu, hladké, bělavé až našedlé, někdy s okrovým nádechem.

Důležité určovací znaky

Význačný ekologií a velikostí a tvarem výtrusů.

Mikroskopické znaky

Spory elipsoidní až vejčité, hladké, bezbarvé, mírně silnostěnné, neamyloidní nebo mírně amyloidní, 9, 5-13 x 6-8 μm velké.
Basidie tetrasporické, 25-60 x 8-10 μm velké.
Hyfový systém nezřetelný, monomitický; hyfy tenkostěnné, bez přezek; prostor mezi hyfami vyplněn nápadnými hranatými krystaly.
Cystidy nehojné, kyjovité, často s tenkostěnným prstovitým výběžkem na apexu.
Dendrohyfidie nezřetelné, inkrustované.

Biotop

Roste dost hojně na kůře živých listnáčů, nejčastěji na javoru babyce (Acer campestre), ale i na javoru klenu (Acer pseudoplatanus) či javoru mléči (Acer platanoides), případně jiných listnáčích.

Možnost záměny

Záměna je možná za jiné druhy rodu. Podobný kornatec pórkový (Dendrothele alliacea) roste nejčastěji na dubech (Quercus) a má v poměru se šířkou delší výtrusy. Též na dubech roste o něco vzácnější kornatec dubomilný (Dendrothele commixta) s bisporickými basidiemi, menšími sporami a bez cystid v hymeniu.

Literatura a zdroje

www.mykologie.net


  • Mikroskopické znaky


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30