O houbách

Květka písečná
Montagnea radiosa (Pall.) Šebek

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Květka písečná
Autor fotografie: Yohaness

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: květen - září

Plodnice

Zpočátku se vyvíjejí pod zemí, jsou uzavřené až vejčité, pokryté bělavou vnější okrovkou. Po jejím protržení v půdě zůstává vejčitá pochva, zatímco vnitřní okrovka vynáší nad povrch půdy nadzemní část. - Třeň je 70 - 350 x 3 - 10 mm velký, zakončený 15 - 50 mm širokým kloboukem. Ten je zpočátku polokulovitý, potom plochý až mírně vmáčklý. Klobouk postrádá dužinu a sestává prakticky jen z černavých lupenů bodově přirostlých ke svrchní části třeně, alespoň přechodně překrytých bělavým blanitým zbytkem okrovky.

Biotop

Vyrůstá vzácne na písčitých půdách, u nás jen v nížinách až pahorkatinách, v oblasti teplomilné květeny.

Další zajímavosti a postřehy

Druh je zařazen do Červeného seznamu hub jako kriticky ohrožený (CR) a současně se jedná o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP 395/112 Sb. , opět v kategorii kriticky ohrožený druh. V ČS (Holec a kol. 2006) se píše:
"Saprotrof rostoucí na písčitých místech nebo na stráních stepního charakteru mezi
krátkostébelnými travami. Xerotermní druh. V ČR je znám jen z Českého středohoří (Raná
a Černodoly u Loun), Kolínska (Chroustov u Radimi, 1970 a později) a z jižní Moravy
(Rebešovice u Brna, Brno-Vinohrady, 1995; Milovice u Mikulova, 1995; Špidlák u Čejče).
Obecně velmi vzácný druh. (FK et ZP)

Vědecká/lidová synonyma

Montagnea arenaria (DC. ) Zeller.

Význam

Vzácný nejedlý druh.

Literatura a zdroje

Hagara L, Antonín V. 2014. Ottova encyklopedie hub, Ottovo nakladatelství, Praha.

Holec J. & Beran M. [eds. ] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary]

A nebo podrobněji (abysme nezapomínali i na další autory): Jan Holec & Miroslav Beran (editoři); Vladimír Antonín, Miroslav Beran, Zuzana Bieberová, Jan Borovička, Jiří Burel, Karel Čížek, Helena Deckerová, Daniel Dvořák, Lenka Edrová, Michal Graca, Jan Holec, Petr Hrouda, Václav Janda, Oldřich Jindřich, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Mirko Svrček, Josef Šutara, Petr Vampola, Martina Vašutová, Alois Vágner, Luboš Zelený, Vladimír Zíta (autoři). 2006. Červený seznam hub. . . .+ Přidat další fotografie

Seřadit podle vláken | Seřazení podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30