O houbách

Masenka
Hypocrea sulphurea

Založil: Patrik(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Masenka
Autor fotografie: Patrik

Plodnice

Perithecium ampuliformní, až 300 μm v průměru, ostiola 70 x 50 μm, kuželovitá. tmavě žlutohnědá, ukrytá v řadě ve žlutém stromatu, které je až 7 cm v průměru.

Mikroskopické znaky

Vřecka válcovitá, 16-sporická, 80 - 110 μm dlouhá, askospory 4 x 5 (resp. 7, 5 - 10, 5 x 6 - 9) μm, polokulovitá až kulovitá.

Biotop

Vyrůstá spíše vzácně na plodnicích heterobasidiomycetů, nejčastěji černorosolu bukovém (Exidia glandulosa) - jako v tomto případě, ale také na dřevě javorů, olší, vrb a líp.

Možnost záměny

- Hypocrea citrina lišící se mikroskopicky, tento druh navíc neroste na plodnicích černorosolů
- nedohub Hypomyces semitransluscens - 1x septované askospory, často s polárním apikulem, taktéž heterobasidiomycetikolní pyrenomycet.

Další zajímavosti a postřehy

Tento druh patří do skupiny tzv. heterobasidiomycetikolních pyrenomycetů, tedy stromatických hub z řádu Sordariomycetes, které vyrůstají nejčastěji na starších plodnicích hub s plodnicemi rosolovité konzistence - černorosoly, boltcovitky, rosolovky.

Vědecká/lidová synonyma

Trichoderma sulphureum (Schwein. ) Jaklitsch & Voglmayr, Mycotaxon 126: 154 (2014) [2013]
Sphaeria sulphurea Schwein. , Trans. Am. phil. Soc. , New Series 4(2): 193 (1832) [1834]

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch

Mycologia 2 (2), 1910
Mycologia 85 (2), 1993, page 232 – 265


Další fotografie

Masenka
Patrik(m), detail

Masenka
Patrik(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30