O houbách

Jelenka obecná
Elaphomyces granulatus Fr. 1829

Založil: Patrik(m) | Zařazení: jedlé | Rozšíření: velmi hojné | Upravit

Jelenka obecná
Autor fotografie: Patrik

Plodnice

Plodnice typu tuberothecia, kulovité až mírně zploštělé, většinou částečně obalené tuhou krustou mycelia a zrnek půdy, kožovitě tuhé, 15 - 40 mm široké. Povrch žlutě až hnědě okrový, jemně bradavčitý, vnitřní vrstva 1 - 3 mm tlustá, bílá až žlutavá, u teřichu okrově až růžově hnědá. Teřich bělavý až šedorůžový, později černohnědý a prachovitý.

Mikroskopické znaky

Askospory 20 - 35 μm, světle až hnědočerné, ornamentika 2 - 4 μm vysoká, tyčinkovitá až žebrovitá.

Biotop

Vyrůstá v listnatých a jehličnatých lesích, především pod buky a smrky, běžnější je patrně ve vyšších polohách (nad 350 m. n. m. ). Plodnice vyrůstají 5 - 15 cm pod povrchem půdy, v blízkosti kořenů stromů, s nimiž tvoří mykorhizu. Často bývají vyhrabávány lesní zvěří - prasaty, jeleny a srnkami. Rovněž jejich přítomnost můžou indikovat plodnice parazitické housenice cizopasné.

Možnost záměny

- jelenka drsná

Vědecká/lidová synonyma

Ceraunium granulatum (Fr. ) Wallr. , Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 406 (1833)
Ceraunium scabrum (Willd. ) Wallr. , Fl. crypt. Germ. (Norimbergae) 2: 406 (1833)
Elaphomyces cervinus (L. ) Schltdl. , Fl. berol. (Berlin) 2: 166 (1824)
Elaphomyces cervinus (L. ) Schltdl. , Fl. berol. (Berlin) 2: 166 (1824) var. cervinus
Elaphomyces cervinus var. hassiacus (R. Hesse) E. Fisch. , Rabenh. Krypt. -Fl. , Edn 2 (Leipzig) 2(5): 96 (1897)
Elaphomyces cervinus var. scaber (Willd. ) Schltdl. [as 'scabrum'], Fl. berol. (Berlin) 2: 167 (1824)
Elaphomyces granulatus Fr. , Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 58 (1829) var. granulatus
Elaphomyces hassiacus R. Hesse, Hypog. Deutschl. 1: 32 (1891)
Elaphomyces vulgaris var. granulatus (Fr. ) Corda, Deutschl. Fl. , 3 Abt. (Pilze Deutschl. ) 3-12: 25 (1831)
Hypogaeum cervinum (L. ) Pers. , Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 7 (1797)
Lycoperdastrum cervinum (L. ) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 858 (1891)
Lycoperdon cervinum L. , Sp. pl. 2: 1183 (1753)
Lycoperdon scabrum Willd. , Fl. berol. prodr. : 409 (1787)
Scleroderma cervinum (L. ) Pers. , Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 156 (1801)
Scleroderma cervinum (L. ) Pers. , Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 156 (1801) var. cervinum
Scleroderma cervinum var. granulatum Alb. & Schwein. , Consp. fung. (Leipzig): 81 (1805)
Scleroderma cervinum var. scabrum Pers. , Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 156 (1801)
Scleroderma vulgare var. cervinum (L. ) W. G. Sm. , Syn. Brit. Basidiomyc. : 480 (1908)
Tuber cervinum (L. ) Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 161 (1816) [1816-17]

Literatura a zdroje

Autor popisu: Patrik Mlčoch

Přehled hub střední Evropy, Holec, Bielich, Beran


Další fotografie


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30