O houbách

Káčovka jeřábová
Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Káčovka jeřábová
Autor fotografie: chorcheee

Plodnice

Stroma (to, čemu nezaujatý pozorovatel bude říkat "plodnice") se vyvíjí z velké části nad povrchem substrátu, je okrouhlé, často však podlouhlé nebo nepravidelného tvaru, většinou s výrazně přerůstajícím až nadvinutým okrajem. Ostioly (vrcholky ve stromatu zanořených plodniček, kterými se uvolňují výtrusy) jsou na povrchu stromatu většinou dobře patrné, prstýnkovité, po povrchu stromatu poněkud nepravidelně rozptýlené.

Mikroskopické znaky

Spory za zralosti tmavě hnědé, téměř neprůsvitné, 11, 5-14, 5 x 4, 5-6 μm s klíční štěrbinou po obou stranách. Na obou koncích zašpičatělé (viz mikrofotografie).

Biotop

Roste na odumřelém dřevě listnatých dřevin, nejčastěji na jeřábu ptačím (Sorbus aucuparia).

Možnost záměny

Káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior) roste vzácně na řešetláku a káčovka lemovaná (Biscogiauxia marginata) roztroušeně na různých, nejčastěji růžovitých, dřevinách (ale také například na dubu - Roman Maňák, ústní sdělení).

Další zajímavosti a postřehy

Káčovky jsou většinou hostitelsky striktně vyhraněny, často na jediný druh (dřeviny). Existují však výjimky. Právě káčovka jeřábová a káčovka lemovaná byly nylezeny na celé řadě substrátů. Roman Maňák na svých stránkách udává:

"Mě se ji dosud povedlo najít (=káčovku lemovanou, poznámka Kubáska) na Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus sp. (pravděpodobně Quercus robur), Sorbus aria a Sorbus sp. (asi Sorbus acuparia), ale mikroskopicky jsem potvrzoval identifikace například z Corylus avellana nebo Malus sylvestris a literatura uvádí celou řadu dalších dřevin, hlavně z čeledi růžovitých (Rosaceae)".

Význam

Uvedená v Červeném seznamu hub ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

Literatura a zdroje

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/perithecia/item/1046-biscogniauxia_repanda

http://mykologie. eu/druh.php?taxon=biscogniauxia_marginata+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30