O houbách

Oranžovec vláknitý
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: občasné | Upravit

Oranžovec vláknitý
Autor fotografie: chorcheee

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: červenec - listopad

Plodnice

Středně velký (50 - 120 mm), většinou kloboukatý, vzácně polokloboukatý až rozlitý choroš. Povrch klobouku je přilehle radiálně štětinatý, většinou živě oranžový se světlejším přirůstajícím okrajem. Ke stáru olysává (pokožka klobouku si zachovává vláknitou konzistenci) a mění barvu do cihlové až hnědé.

Hymenofor

Rourky kolem 5 mm dlouhé, 0, 3 až 1 mm široké, žlutooranžové, nepravidelně protažené, ústí často ostře potrhaná.

Třeň

Postranní, často nevyvinutý.

Dužnina

Světle oranžová, vláknitá, někdy dvouvrstevná (potom je horní vrstva vláknitá a spodní korkovité konzistence).

Mikroskopické znaky

Výtrusy 6–9 x 2, 5–4 µm, hladké, neamyloidní. Výtrusný prach bělavý.

Biotop

Roste na mrtvém dřevu jehličnanů, zejména jedlí a smrků, vzácně i listnáčů v zachovalých porostech s dostatkem ležícího a odumírajícího dřeva. Vzácný pralesovitý druh, který je ovšem v posledních letech nalézán častěji a to i v méně přirozených porostech. Plodnice na snímcích byly nalezeny těsně podél asfaltové cesty z Modravy na Březník v nadmořské výšce přibližně 1100 m/m.

Další zajímavosti a postřehy

Uvádí se, že plodnice bývají - na rozdíl od většiny chorošů - masově napadány larvami hmyzu a rychle pak podléhají zkáze.

Vědecká/lidová synonyma

Pycnoporellus fibrillosus (P. Karst) Murrill

Význam

Druh je uveden v Červeném seznamu hub v kategorii NT (téměř ohrožený).

Literatura a zdroje

Hagara L, Antonín V. 2014. Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství, Praha.

http://www.myko.cz/myko-atlas/Pycnoporellus-fulgens/

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/chorose/item/127-pycnoporellus_fulgens+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30