O houbách

Kalichovka zlatolupenná
Chrysomphalina chrysophylla (Fries) Clémençon 1982

Založil: chorcheee(m) | Zařazení: nejedlé | Rozšíření: téměř se nevyskytuje | Upravit

Kalichovka zlatolupenná
Autor fotografie: Yohaness

Zařazeno v červeném seznamu hub ČR

Období růstu: červenec - prosinec

Plodnice
Klobouk

1-5 cm široký, convexní, ve stáří ploše vyklenutý, často s vmáčklým středem; okraj zpočátku podvinutý, později rovný, občas vlnkatý; pokožka klobouku jemně vláknitá až pýřitý, šedohnědý, světle hnědý, většinou s temně žlutavou základní barvou, k okraji a s věkem blednoucí.

Hymenofor

Lupeny žlutavé, na třeň sbíhající.

Třeň

2-4 cm x 1-3 mm, na průřezu kruhový, hladký nebo velmi jemně pýřitý; žlutý až žlutooranžový, ale někdy téměř bělavý.

Dužnina

Dužina tenká, bledě žlutooranžová, neměnná, vůně a chuť mírné.

Mikroskopické znaky

Výtrusy 9-14 x 4. 5-6 µm, eliptické, hladké, neamyloidní.

Biotop

Roste velmi vzácně na silně rozloženém dřevě jehličnanů, zejména smrků, v horských přirozených, zejména pralesovitých porostech.

Možnost záměny

Podobá se vzdálenně například kalichovce žlutolupenné (Gerronema strombodes) , která však má mnohem tmavší barvy. V mladém stádiu ji lze zaměnit také za šafránku ozdobnou (Tricholomopsis decora).

Další zajímavosti a postřehy

Moderní analýzy DNA ukazují, že kalichovka zlatolupenná je blízce příbuzná voskovkám (Hygrocybe), přestože s nimi sdílí málo morfologických znaků. Mnohem vzdálennější na evolučním stromu je třeba kalichovce žlutolupenné.

Vědecká/lidová synonyma

Omphalina chrysophylla (Fries) Murrill;
Gerronema chrysophyllum (Fries) Singer

Význam

Vzácný a během fruktifikace těžko přehlédnutelný rozkladač mrtvého dřeva jehličnanů v horských pralesovitých porostech. Jedlost plodnic není ověřena.

Literatura a zdroje

Kuo, M. (2010, November). Chrysomphalina chrysophylla. Retrieved from the MushroomExpert. Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/chrysomphalina_chrysophylla.html

http://www.mykoweb.com/CAF/species/Chrysomphalina_chrysophylla.html

http://www.mykologie.net/index.php/houby/podle-morfologie/lupenate/item/1292-chrysomphalina_chrysophylla


Další fotografie

Kalichovka zlatolupenná
Yohaness(m), detail


+ Přidat další fotografie

Seřazení podle vláken | Seřadit podle času


Zobrazovaný počet vláken: 10 20 30